ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ กลับสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,17:00  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1
ชื่ออาจารย์ : นายอภิศักดิ์ ยางงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,16:44  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การท่องคำศัพท์ ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา พยัฆชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,14:56  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..