ผู้บริหาร

นาย เคนวัฒน์ ฤทธิรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2020
ปรับปรุง 12/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 26254
Page Views 30169
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านขุนหาร กระเบื้อง ชุมพลบุรี
2 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
3 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน กระเบื้อง ชุมพลบุรี
4 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
5 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร กระเบื้อง ชุมพลบุรี
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
7 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
8 โรงเรียนบ้านตึกชุม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
9 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
10 โรงเรียนบ้านระหาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
11 โรงเรียนบ้านแคนดำ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
12 โรงเรียนบ้านโคกสูง ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
13 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
14 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
15 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
16 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
17 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี 044-590223
18 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
19 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
20 โรงเรียนบ้านกระสัง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
21 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ยะวึก ชุมพลบุรี
22 โรงเรียนบ้านงิ้ว ยะวึก ชุมพลบุรี
23 โรงเรียนบ้านแสนสุข ยะวึก ชุมพลบุรี
24 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ยะวึก ชุมพลบุรี
25 โรงเรียนสามัคคีศึกษา ยะวึก ชุมพลบุรี
26 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
27 โรงเรียนบ้านยางชุม ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี 044-596078
28 โรงเรียนบ้านสำโรง ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
29 โรงเรียนบ้านเบง-ท่าลาด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี 044590042
30 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
31 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สระขุด ชุมพลบุรี
32 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สระขุด ชุมพลบุรี 044-590279
33 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สระขุด ชุมพลบุรี 0847271839
34 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สระขุด ชุมพลบุรี
35 โรงเรียนบ้านสายสนอง สระขุด ชุมพลบุรี
36 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ ชุมพลบุรี
37 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง หนองเรือ ชุมพลบุรี 044-596063
38 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า หนองเรือ ชุมพลบุรี
39 โรงเรียนบ้านตลุง หนองเรือ ชุมพลบุรี
40 โรงเรียนบ้านบุตาโสม เมืองบัว ชุมพลบุรี
41 โรงเรียนบ้านกะทะ เมืองบัว ชุมพลบุรี
42 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด เมืองบัว ชุมพลบุรี
43 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี เมืองบัว ชุมพลบุรี
44 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม เมืองบัว ชุมพลบุรี
45 โรงเรียนเมืองบัววิทยา เมืองบัว ชุมพลบุรี
46 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย เมืองบัว ชุมพลบุรี
47 โรงเรียนบ้านโนนสัง เมืองบัว ชุมพลบุรี
48 โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง ไพรขลา ชุมพลบุรี
49 โรงเรียนบ้านโพนม่วง ไพรขลา ชุมพลบุรี 084-4969923
50 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ไพรขลา ชุมพลบุรี
51 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ไพรขลา ชุมพลบุรี
52 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน ไพรขลา ชุมพลบุรี
53 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ กระโพ ท่าตูม
54 โรงเรียนบ้านศาลา กระโพ ท่าตูม
55 โรงเรียนบ้านโนนโพ กระโพ ท่าตูม
56 โรงเรียนบ้านบัว กระโพ ท่าตูม
57 โรงเรียนบ้านโคกกุง กระโพ ท่าตูม
58 โรงเรียนบ้านตากลาง กระโพ ท่าตูม
59 โรงเรียนช้างบุญวิทยา กระโพ ท่าตูม
60 โรงเรียนบ้านอาคุณ กระโพ ท่าตูม
61 โรงเรียนบ้านตระมูง กระโพ ท่าตูม
62 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กระโพ ท่าตูม
63 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ กระโพ ท่าตูม
64 โรงเรียนบ้านบอน กระโพ ท่าตูม 044
65 โรงเรียนบ้านหนองบึง กระโพ ท่าตูม
66 โรงเรียนบ้านภูดิน กระโพ ท่าตูม
67 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ทุ่งกุลา ท่าตูม
68 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลา ท่าตูม
69 โรงเรียนบ้านตาฮะ ทุ่งกุลา ท่าตูม
70 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ทุ่งกุลา ท่าตูม
71 โรงเรียนบ้านปอหมัน ทุ่งกุลา ท่าตูม
72 โรงเรียนบ้านตานบ ทุ่งกุลา ท่าตูม
73 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูม ท่าตูม
74 โรงเรียนบ้านปราสาท ท่าตูม ท่าตูม 044-591224
75 โรงเรียนบ้านโพนทา ท่าตูม ท่าตูม
76 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ท่าตูม
77 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูม ท่าตูม
78 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูม ท่าตูม
79 โรงเรียนบ้านลุงปุง ท่าตูม ท่าตูม (044) 591475
80 โรงเรียนบ้านหมากมี่ ท่าตูม ท่าตูม
81 โรงเรียนบ้านเอือด ท่าตูม ท่าตูม
82 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูม ท่าตูม
83 โรงเรียนบ้านโนนสูง บะ ท่าตูม
84 โรงเรียนบ้านปรีง บะ ท่าตูม
85 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม บะ ท่าตูม
86 โรงเรียนบ้านเฉนียง บะ ท่าตูม
87 โรงเรียนบ้านบะ บะ ท่าตูม
88 โรงเรียนบ้านธรรมษา บัวโคก ท่าตูม
89 โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวโคก ท่าตูม
90 โรงเรียนไตรคามสามัคคี บัวโคก ท่าตูม
91 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม บัวโคก ท่าตูม
92 โรงเรียนบ้านบัวโคก บัวโคก ท่าตูม
93 โรงเรียนบ้านพิงพวย บัวโคก ท่าตูม
94 โรงเรียนบ้านโสมน บัวโคก ท่าตูม 081-7303704
95 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม พรมเทพ ท่าตูม
96 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) พรมเทพ ท่าตูม
97 โรงเรียนบ้านหัวพี พรมเทพ ท่าตูม
98 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง พรมเทพ ท่าตูม
99 โรงเรียนบ้านยางกระจับ พรมเทพ ท่าตูม
100 โรงเรียนบ้านเหล่า พรมเทพ ท่าตูม
101 โรงเรียนบ้านสาโรช พรมเทพ ท่าตูม
102 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด หนองบัว ท่าตูม
103 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 หนองบัว ท่าตูม
104 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม หนองบัว ท่าตูม
105 โรงเรียนบ้านโพนงอย หนองบัว ท่าตูม
106 โรงเรียนบ้านม่วงมูล หนองบัว ท่าตูม
107 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ หนองเมธี ท่าตูม
108 โรงเรียนบ้านบุผาง หนองเมธี ท่าตูม
109 โรงเรียนบ้านนานวล หนองเมธี ท่าตูม 0899474928 044-50366
110 โรงเรียนบ้านทุ่งโก หนองเมธี ท่าตูม
111 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธี ท่าตูม
112 โรงเรียนบ้านท่าศิลา เมืองแก ท่าตูม 044-145342
113 โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) เมืองแก ท่าตูม
114 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย เมืองแก ท่าตูม
115 โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก ท่าตูม
116 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ เมืองแก ท่าตูม
117 โรงเรียนบ้านหนองตาด เมืองแก ท่าตูม
118 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแก ท่าตูม
119 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โพนครก ท่าตูม 044-590212
120 โรงเรียนบ้านโพนขวาว โพนครก ท่าตูม
121 โรงเรียนบ้านสะเอิง โพนครก ท่าตูม
122 โรงเรียนบ้านโพนครก โพนครก ท่าตูม
123 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โพนครก ท่าตูม
124 โรงเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง โพนครก ท่าตูม 085-4945692
125 โรงเรียนบ้านกุดมะโน โพนครก ท่าตูม
126 โรงเรียนบ้านลำเพิญ กุดขาคีม รัตนบุรี
127 โรงเรียนบ้านดงเค็ง กุดขาคีม รัตนบุรี
128 โรงเรียนบ้านบอน กุดขาคีม รัตนบุรี
129 โรงเรียนบ้านดงเปือย กุดขาคีม รัตนบุรี
130 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว ดอนแรด รัตนบุรี
131 โรงเรียนบ้านหาญฮี ดอนแรด รัตนบุรี
132 โรงเรียนบ้านโนนทราย ดอนแรด รัตนบุรี
133 โรงเรียนบ้านบึง ดอนแรด รัตนบุรี
134 โรงเรียนบ้านหนองหิน ดอนแรด รัตนบุรี
135 โรงเรียนบ้านดอนแรต ดอนแรด รัตนบุรี
136 โรงเรียนดอนแรดวิทยา ดอนแรด รัตนบุรี
137 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ทับใหญ่ รัตนบุรี
138 โรงเรียนบ้านทับน้อย ทับใหญ่ รัตนบุรี
139 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา ทับใหญ่ รัตนบุรี 0804846845
140 โรงเรียนบ้านจาน ทับใหญ่ รัตนบุรี
141 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา ธาตุ รัตนบุรี
142 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ธาตุ รัตนบุรี 044-590362
143 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก ธาตุ รัตนบุรี
144 โรงเรียนบ้านแต้ ธาตุ รัตนบุรี
145 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุ รัตนบุรี
146 โรงเรียนธาตุศรีนคร ธาตุ รัตนบุรี
147 โรงเรียนบ้านน้ำคำ ธาตุ รัตนบุรี
148 โรงเรียนบ้านโนนจำปา ธาตุ รัตนบุรี
149 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว น้ำเขียว รัตนบุรี
150 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม น้ำเขียว รัตนบุรี
151 โรงเรียนบ้านอาจญา น้ำเขียว รัตนบุรี 0807953134
152 โรงเรียนบ้านหนองคู น้ำเขียว รัตนบุรี
153 โรงเรียนบ้านยาง ยางสว่าง รัตนบุรี
154 โรงเรียนบ้านขะยูง ยางสว่าง รัตนบุรี
155 โรงเรียนบ้านนางเข็ม ยางสว่าง รัตนบุรี
156 โรงเรียนบ้านรัตนบุรี(อุทิศวิทยา) รัตนบุรี รัตนบุรี
157 โรงเรียนรัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
158 โรงเรียนรัตนวิทยาคม รัตนบุรี รัตนบุรี 044599234
159 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรี รัตนบุรี
160 โรงเรียนบ้านผือน้อย รัตนบุรี รัตนบุรี
161 โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) หนองบัวทอง รัตนบุรี
162 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา หนองบัวทอง รัตนบุรี
163 โรงเรียนบ้านโคกล่าม หนองบัวทอง รัตนบุรี
164 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง หนองบัวทอง รัตนบุรี
165 โรงเรียนบ้านดู่ หนองบัวบาน รัตนบุรี
166 โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) หนองบัวบาน รัตนบุรี 044590183
167 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน รัตนบุรี
168 โรงเรียนบ้านสร้างบก หนองบัวบาน รัตนบุรี
169 โรงเรียนบ้านขาม หนองบัวบาน รัตนบุรี
170 โรงเรียนบ้านหนองผือ เบิด รัตนบุรี 0872392662
171 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด เบิด รัตนบุรี
172 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน เบิด รัตนบุรี
173 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ เบิด รัตนบุรี
174 โรงเรียนบ้านเบิด เบิด รัตนบุรี
175 โรงเรียนไตรคามวิทยา เบิด รัตนบุรี 0817603159
176 โรงเรียนบ้านแก(แกศึกษาวิทยา) แก รัตนบุรี
177 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย แก รัตนบุรี
178 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา แก รัตนบุรี
179 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี แก รัตนบุรี
180 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ไผ่ รัตนบุรี 044-590186
181 โรงเรียนศูนย์ดนตรีไทย ไผ่ รัตนบุรี
182 โรงเรียนบ้านนาวอง ไผ่ รัตนบุรี
183 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) ไผ่ รัตนบุรี
184 โรงเรียนบ้านช่อง ไผ่ รัตนบุรี
185 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ไผ่ รัตนบุรี
186 โรงเรียนบ้านนาอุดม ไผ่ รัตนบุรี
187 โรงเรียนบ้านนานวน นานวน สนม
188 โรงเรียนบ้านหัวนา นานวน สนม
189 โรงเรียนบ้านตาเพชร สนม สนม
190 โรงเรียนบ้านสำโรง สนม สนม
191 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สนม สนม
192 โรงเรียนบ้านโสกแดง สนม สนม
193 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม สนม สนม
194 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สนม สนม
195 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนม สนม
196 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สนม สนม
197 โรงเรียนบ้านเป้า สนม สนม
198 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สนม สนม
199 โรงเรียนบ้านสะทืด หนองระฆัง สนม
200 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง หนองระฆัง สนม
201 โรงเรียนบ้านนาดี หนองระฆัง สนม
202 โรงเรียนบ้านโนนเซียง หนองอียอ สนม
203 โรงเรียนบ้านหนองอียอ หนองอียอ สนม
204 โรงเรียนบ้านอาเลา หนองอียอ สนม
205 โรงเรียนบ้านหัวงัว(แท่นศิลาวิทยา) หัวงัว สนม
206 โรงเรียนบ้านกาพระ หัวงัว สนม
207 โรงเรียนผาแดงวิทยา หัวงัว สนม
208 โรงเรียนบ้านหนองครก หัวงัว สนม
209 โรงเรียนบ้านแคนน้อย แคน สนม
210 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา แคน สนม
211 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว แคน สนม
212 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี แคน สนม
213 โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) แคน สนม
214 โรงเรียนบ้านโนนจาน แคน สนม
215 โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) แคน สนม
216 โรงเรียนบ้านโพนโก โพนโก สนม
217 โรงเรียนบ้านโพนดวน โพนโก สนม
218 โรงเรียนบ้านโนนเปือย โพนโก สนม
219 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คำผง โนนนารายณ์
220 โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ คำผง โนนนารายณ์
221 โรงเรียนบ้านอาพืด คำผง โนนนารายณ์
222 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด คำผง โนนนารายณ์
223 โรงเรียนบ้านคำผง คำผง โนนนารายณ์
224 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ระเวียง โนนนารายณ์
225 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ระเวียง โนนนารายณ์
226 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ระเวียง โนนนารายณ์
227 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ระเวียง โนนนารายณ์
228 โรงเรียนบ้านค้อ ระเวียง โนนนารายณ์
229 โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา) ระเวียง โนนนารายณ์
230 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) ระเวียง โนนนารายณ์
231 โรงเรียนบ้านขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณ์
232 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง โนนนารายณ์
233 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา หนองหลวง โนนนารายณ์
234 โรงเรียนบ้านหนองเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์
235 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองเทพ โนนนารายณ์
236 โรงเรียนโนนเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์
237 โรงเรียนบ้านผำ หนองเทพ โนนนารายณ์
238 โรงเรียนบ้านสำโรง หนองเทพ โนนนารายณ์
239 โรงเรียนบ้านอีโสด หนองเทพ โนนนารายณ์
240 โรงเรียนบ้านผักไหม โนน โนนนารายณ์
241 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โนน โนนนารายณ์
242 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม โนน โนนนารายณ์
243 โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนน โนนนารายณ์
244 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม โนน โนนนารายณ์