กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิสรุธ ลิบไธสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2