คณะผู้บริหาร

นาย เคนวัฒน์ ฤทธิรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา