ภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การเรียนออนไลน์
วันจันทร์  ที่  ๒๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ  ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรินทร์  เขต  ๒  และคณะไดออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวาัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )  
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2563,09:24   อ่าน 79 ครั้ง