รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านยางชุม
หมู่ที่ 9 บ้านวังศิลา   ตำบลศรีณรงค์  อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
เบอร์โทรศัพท์ 044-596078
Email : banyangchumschool.surin2@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :